Αρχική

Τα Τμήματα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών και Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ) θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο "ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (Space Technologies, Applications and seRvices - STAR)".

Η ίδρυση και η έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του ΔΠΜΣ “STAR” αναφέρονται στο ΦΕΚ Β’ 1437, 24 Απριλίου 2019.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ.

O τομέας των διαστημικών τεχνολογιών, εφαρμογών και υπηρεσιών σημειώνει τα τελευταία έτη σημαντική δυναμική τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα στην Ευρώπη, τα διαστημικά προγράμματα Galileo (για την πλοήγηση) και Copernicus (για την παρατήρηση της γης) σε συνδυασμό με τη νέα γενιά δορυφόρων Sentinel έχουν διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο αναφοράς που προσφέρει μείζονες ευκαιρίες για έρευνα, δημιουργία, καινοτομία και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, εφαρμογών και υπηρεσιών τόσο σε φορείς του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Το πλαίσιο αυτό ενισχύεται περαιτέρω από την πολιτική για το διάστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και τις από κοινού υποστηριζόμενες δράσεις τους, όπως, για παράδειγμα, το σχετικό με το διάστημα πλαίσιο του Προγράμματος Horizon Europe. Στην Ελλάδα, ο χώρος της διαστημικής έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια αξιόλογη δυναμική με σημαντικό αριθμό φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να επιδεικνύουν σημαντικές ερευνητικές, βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες σχετικές με τις διαστημικές τεχνολογίες, εφαρμογές και υπηρεσίες. Το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛ.ΚΕ.Δ) δίνει αυξημένη προτεραιότητα στην έρευνα και ανάπτυξη διαστημικής τεχνολογίας, καθώς και στις διαστημικές εφαρμογές και υπηρεσίες, στοχεύοντας, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας, στη θωράκιση της άμυνας, στην ασφάλεια των μεταφορών, στον εκσυγχρονισμό της ναυτιλίας, στη ενίσχυση του εθνικού προγράμματος μικροδορυφόρων, στην αεροναυτική παρακολούθηση και επιτήρηση, στην παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, στην παρακολούθηση υποδομών, στον εντοπισμό θέσης και στην πλοήγηση, στην εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών, στη δημιουργία εθνικού σήματος τηλεόρασης, στον εκσυγχρονισμό της πρωτογενούς παραγωγής, στην πρόληψη και αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης (π.χ. σεισμοί, πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές) για την προστασία των πολιτών, στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, και στην παροχή υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Σε αυτό το πλαίσιο, θα στηριχθούν οι επιχειρήσεις και οι ακαδημαϊκοί φορείς του χώρου και θα ενισχυθεί η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Διαστημικό Οργανισμό (ESA) με στόχο την αξιοποίηση των διατιθέμενων κονδυλίων, των γεωεπιστροφών και των διαστημικών προγραμμάτων που αναπτύσσονται.

Έναρξη Λειτουργίας ΔΠΜΣ STAR

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Αποτελέσματα Επιλογής 2022-2023

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Διδάσκοντες & Εργαστήρια


Οι διδάσκοντες του ΔΠΜΣ “STAR” είναι μέλη ΔΕΠ και έμπειροι μεταδιδακτορικοί ερευνητές που ανήκουν ή συνεργάζονται με φορείς που χαρακτηρίζονται ως νησίδες αριστείας και καινοτομίας στις διαστημικές τεχνολογίες, εφαρμογές και υπηρεσίες με την πολυετή παρουσία τους σε υψηλής στάθμης ερευνητικά και αναπτυξιακό έργα.

Συνεργαζόμενα θεσμοθετημένα εργαστήρια και ερευνητικές ομάδες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του ΔΠΜΣ “STAR”:


Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ.

Εργαστήριο Οπτικών Επικοινωνιών και Φωτονικής Τεχνολογίας, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ.

Εργαστήριο Δικτυακών Τεχνολογιών, Υπηρεσιών και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ.

Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ.

Ερευνητική Ομάδα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ.

Ερευνητική Ομάδα Τηλεπισκόπησης και Επεξεργασίας Εικόνας, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ.

Ερευνητική Ομάδα Διαστημικής Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ.

Ερευνητική Ομάδα Ψηφιακών Συστημάτων, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ.

Ερευνητική Ομάδα Φυσικής Κλίματος, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΠΠ.

Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΠΠ.

Ερευνητική Ομάδα Κυκλωμάτων και Συστημάτων Υψηλών Συχνοτήτων, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΠΠ.

Ερευνητική ομάδα Ενσωματωμένων Συστημάτων και Μικροϋπολογιστών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΠΠ.

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής και Ταλαντώσεων, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, ΠΠ.

Ερευνητική Ομάδα Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, ΠΠ.

Εργαστήριο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στη Ναυτιλία, τις Μεταφορές και τη Νησιωτική Ανάπτυξη (ΕΠΛΗΝΕΤ), Τμήμα Ναυτιλίας, Π. Αιγαίου.

Οδηγός Σπουδών

2019-2020

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩΠροκήρυξη Ανάθεσης Μαθημάτων 2022

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Αίτηση ΔΠΜΣ STAR

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΔΩ

Σχετικές Ιστοσελίδες